کارت سوخت

کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین

نحوه پیگیری وضعیت کارت هوشمند سوخت خودرو


روش پيگيري وضعيت كارت هوشمند سوخت توسط پيام كوتاه sms در زير توضيح داده شده است
راهنماي استعلام وضعيت كارت هوشمند سوخت خودرو
از طريق پيام كوتاه(SMS)

براي آگاهي يافتن از آخرين وضعيت كارت هوشمند سوخت خودرو، كافيست شماره پلاك خودرو را توسط پيام كوتاه ( SMS ) به شماره 30005150 ارسال نمائيد. در صورتي كه قالب و ساختار مشخص شده در اين راهنما را در نوشتن شماره پلاك در پيام كوتاه رعايت نمائيد، سيستم نرم‌افزاري بطور خودكار در همان لحظه پاسخ شما را مي‌دهد.
اين راهنما براي تعريف يك روش مناسب و ساده جهت ارسال شماره انواع پلاكهاي خودرو از طريق پيام كوتاه (SMS) تدوين شده است:
 • انواع پلاكها
  1. پلاكهاي ايران داراي دو قسمت شماره و عدد سريال مي‌باشد. براي ارسال پلاك، اين دو قسمت بترتيب در پيام كوتاه نوشته مي‌شود و بين آنها خط تيره درج مي‌شود.
   عدد سريال شماره پلاك
  2. پلاكهاي ليزري و قديمي داراي سه قسمت شماره، شهر سريال و عدد يا حرف سريال مي‌باشند. براي ارسال پلاك، اين سه قسمت بترتيب در پيام كوتاه نوشته مي‌شود و بين آنها خط تيره درج مي‌شود
   عدد يا حرف سريال شهر سريال شماره پلاك
   بعضي از پلاك‌ها نيز صرفا داراي دو قسمت شماره و شهر سريال مي‌باشند
   شهر سريال شماره پلاك
 • روش نوشتن پلاك
  1. قسمت اول شماره پلاك است كه به صورت زير نوشته مي‌شود
   I 12 B 345
   نشانه نوع پلاك   نشانه حرف بین شماره پلاك  

   براي نوشتن قسمت شماره پلاك، ابتدا يك حرف لاتين براي تعيين نوع پلاك نوشته مي‌شود. نشانه نوع پلاك مورد نظر خود را مي توانيد از جدول شماره 1 بدست آوريد.
   جدول شماره 1 راهنماي نوع پلاك
   رديف نوع پلاك كاربري پلاك نشانه
   1 ايران شخصي، عمومي، دولتي و تاكسي I
   2 ليزري وقديمي شخصي (پلاك سفيد) S
   3 ليزري وقديمي عمومي (پلاك قرمز) E
   4 ليزري وقديمي دولتي (پلاك آبي) D
   پس از نشانه نوع پلاك، شماره پلاك و حرف بين شماره‌ها نوشته مي‌شود. براي هر يك از حروف بين شماره‌ها يك حرف لاتين انتخاب شده است. نشانه معادل حرف لاتين را مي‌توانيد از جدول شماره 2 بدست آوريد.
   جدول شماره 2 راهنماي فارسي به انگليسي
   حروف فارسي نشانه حروف فارسي نشانه
   الف A ع E
   ب B ق G
   ت T ل L
   ج J م M
   د D ن N
   س S و V
   ص C ه H
   ط @ ي Y
   ك K
  2. قسمت دوم شهر سريال پلاك است كه بجاي نام شهر كد پيش شماره تلفن شهر نوشته مي‌شود
  3. قسمت سوم عدد يا حرف سريال پلاك است كه عدد عيناً نوشته مي‌شود و نشانه معادل حرف نيز از جدول شماره 2 استخراج و نوشته مي‌شود
 • چند مثال
  پلاك در پيام كوتاه معادل عدد سريال معادل شهر سريال معادل شماره شماره پلاك نوع پلاك
  I12B345-67 67   I12B345 67345ب12 ايران (شخصي)
  I12E345-11 11   I12E345 11 345ع12 ايران (عمومي)
  S12B345-0511 11 0511 S12B345 مشهد 345ب12 ليزري شخصي
  E12345-021-77 77 021 E12345 تهران-77 12345 قديم عمومي كد عددي
  S12345-021-B B 021 S12345 تهران-ب 12345 قديم شخصي كد حرفي
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم مهر ۱۳۸۶ساعت 17:31  توسط رضا  |